Giới thiệu

Với triết lý khách hàng là nền tảng cốt lõi để phát triển, Viettel xây dựng ứng dụng PhoneSafe
để hỗ trợ khách hàng tự bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trước các nguy cơ từ Internet.

Cảnh báo mất an toàn thiết bị

Chỉ ra các phần mềm có khả năng truy cập dữ liệu cá nhân (tin nhắn, danh bạ, vị trí…)
Hỗ trợ gỡ bỏ các phần mềm trong danh sách cảnh báo.

Quét phần mềm độc hại

Rà quét ứng dụng độc hại có khả năng ăn cắp dữ liệu, nghe lén đang cài đặt trong thiết bị.
Bảo vệ thiết bị theo thời gian thực. Phonesafe sẽ tự động quét và đưa ra cảnh báo khi người dùng cài đặt thêm ứng dụng mới vào thiết bị.

Chống trộm

Hỗ trợ định vị, khóa thiết bị, khóa tài khoản di động và xóa dữ liệu từ xa.
Tự động chụp và gửi ảnh về email hoặc kho dữ liệu của khách hàng khi nhập sai mã khóa thiết bị quá 5 lần.

Khóa ứng dụng

Kiếm soát việc cho dùng hay khóa các ứng dụng đang cài đặt trong thiết bị.

Duyệt web an toàn

Cung cấp trình duyệt, hỗ trợ khách hàng duyệt web an toàn.

Chia sẻ kinh nghiệm

Cung cấp, chia sẻ các hướng dẫn, kinh nghiệm sử dụng thiết bị di động an toàn.

Đồng bộ danh bạ

Sao lưu, chuyển đổi toàn bộ danh bạ giữa các thiết bị một cách tiện dụng